Rekonštrukcia jadra

Rekonštrukcia jadra

Najčastejšou vykonávanou prácou v portfóliu nami poskytovaných služieb je práve rekonštrukcia bytového jadra, pretože jadro je súčasťou každého bytu a po rokoch používania si určite vyžiada jednoduché opravy alebo aj komplexnú rekonštrukciu.

Celková dĺžka rekonštrukcie je v rozmedzí 7 – 10 dní v závislosti od náročnosti vašich predstáv a požiadaviek na použitý materiál. Veľkou výhodou spolupráce s nami je 10 ročná skúsenosť v kvalitných rekonštrukciách a výborný prehľad na trhu, vďaka čomu zabezpečíme kvalitný materiál za výhodné ceny.

Pri rekonštrukcii Vám radi poradíme s:

 • výberom vhodného typu jadra podľa dispozičného riešenia,
 • výberom vhodných materiálov s ohľadom na cenu a kvalitu,
 • s výberom zariaďovacích predmetov, obkladov a sanity.

Príprava a realizácia prebieha v 3 fázach:

Príprava projektu

 • na kontaktnej schôdzke s vami preberieme vaše predstavy,
 • na ich základe vypracujeme návrh a dispozičné riešenie,
 • váš byt si zameriame, preberieme cenovú kalkuláciu, konečnú podobu projektu a termín realizácie,
 • vypracovanie ponuky je zdarma, na každú zákazku podpisujeme so zákazníkom zmluvu o dielo,
 • v zmluve je uvedený termín realizácie, rozsah prác a pripojený je podrobný rozpočet, cena v zmluve je konečná.

Realizácia rekonštrukcie bytového jadra

 • rekonštrukcia v rozmedzí 7 – 10 dní,
 • sme zvyknutí aj na realizácie za prevádzky, takže sa prispôsobíme chodu vašej domácnosti.

Odovzdanie projektu

 • na konci prestavby sa koná odovzdanie diela, ktoré končia podpisom preberacieho protokolu.