Výstavba domov

Výstavba domov

Do našej ponuky sme zaradili aj výstavbu rodinných domov. Výstavba rodinného domu

ako svojbytnej formy bývania je cesta k nadobudnutiu samostatného bytu a možnosti individuálneho stvárnenia priestoru. Výstavba si vyžaduje súhlas kompetentných úradov, preto je včasný rozhovor na stavebnom úrade prevenciou pred chybnými projektmi.

V období, keď si zadovážime projektovú dokumentáciu pre výstavbu rodinného domu, sa zaoberáme otázkou aký spôsob výstavby rodinného domu zvolíme. Rozhodujeme sa o tom, či si necháme postaviť náš rodinný dom tzv. “na kľúč” alebo zvolíme realizáciu stavby svojpomocne, prípadne nejakým kombinovaným spôsobom.

Spôsob výstavby rodinného domu je daný možnosťami stavebníka, najmä finančnými a časovými. Dôležité je tiež posúdenie praktických schopností a technických skúseností stavebníka s výstavbou rodinného domu. V dnešnej dobe je najviac využívaná forma výstavby rodinného domu nebo aspoň hrubej stavby tzv. „na kľúč”. žitý individuálny prístup ku každej zákazke.

Výstavba rodinného domu obsahuje:

 

1. fáza – základová konštrukcia

 • základy domu
 • rozvod kanalizácie v základoch
 • izolácia zvislých stien

2. fáza – hrubá stavba domu

 • obvodové murivo
 • priečky nosné a nenosné
 • stropy, krov
 • strešná krytina
 • komín
 • strešné okná

3. fáza – výplne otvorov

 • Osadenie okien, parapety okien
 • vchodové a balkónové dvere
 • garážové dvere
 • podbite strechy–podhľady

4. fáza – inštalácia, úprava povrchov

 • rozvody elektro, voda, plyn, kanalizácia
 • vnútorné omietky, zárubne
 • hrubé podlahy
 • schodisko–skelet
 • odkvapy, hromozvod
 • telefón a televízia

5. fáza – kompletizácia stavby

 • vonkajšia fasáda, sokel okolo domu
 • zdravotná technika
 • podlahy a prahy, vnútorné dvere
 • obklady,maliarske práce
 • hrubé podlahy
 • dokončenie elektro

6. fáza – vybavenie interiéru

 • osvetľovacia technika
 • koberce, žalúzie, závesy
 • bezpečnostný systém
 • a ďalšie . . .