Zatepľovanie objektov

V súvislosti so stále rastúcimi cenami energií rastú náklady na vykurovanie budov a zabezpečenie optimálnej teploty v interiéri.

Vlastná tepelná ochrana budov musí byť riešená komplexne.

Najefektívnejšou variantou je pritom zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budovy (zateplenie fasády, výmena okien, zateplenie strechy a podláh).

Pri zatepľovaní akéhokoľvek objektu zohľadňujeme najmä dve požiadavky. Prvý z nich je technika – na zabezpečenie zvýšenia efektívnosti vykurovania a tepelnej izolácie v objekte, druhou je estetická atraktívnosť vonkajšieho plášťa budovy. V prípade, že hľadáte vhodnú firmu pre realizáciu zatepľovania, radi vám pripravíme výpočet nákladov na váš projekt.